top of page

SENSITIV HUD, ROSACEA

IMG_1238.JPG
IMG_2292.jpeg

Før og etter bilder fra 3 Sensitiv Deluxe behandlinger

Tilstanden kan være vanskelig å se. Huden kan være rød og betent, bli irritert av varme, produkter, og/eller friksjon. Huden har ujevn struktur og kan kjennes varm, særlig i kinnpartiet.

Anbefalte behandlinger: